Πιστοποιήσεις

Σύστημα Διαχείρισης

Η Combotech έχει πιστοποιηθεί για τη λειτουργία των παρακάτω συστημάτων:

Διαχείριση της Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 με στόχο τη συνεχή και συστηματική βελτίωση & ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και την ικανοποίηση των πελατών της. Αρ. Πιστοποιητικού Έγκρισης: 282391826

 


Διαχείριση της Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 με στόχο την παροχή ενός υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους εργαζομένους της εταρείας. Αρ. Πιστοποιητικού Έγκρισης: 282391826-OH-HS