Οπτικές Ίνες

Οι Οπτικές Ίνες και οι εφαρμογές τους στα τηλεπικοινωνιακά έργα και γενικότερα στη διασύνδεση των επιχειρήσεων, αυξάνεται και επεκτείνεται με φρενήρεις ρυθμούς. Οι ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο ανεβαίνουν, ενώ παράλληλα, οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να συγκεντρώσουν όλες τις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες σε μία λύση, σε μία ενιαία – άμεσα διαχειρίσιμη – πλατφόρμα.

Βλέποντας αυτή την ανάγκη, δημιουργήσαμε – από τους πρώτους κιόλας μήνες της λειτουργίας μας – ένα εξειδικευμένο τμήμα Έργων Οπτικών Ινών, το οποίο πλέον αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του οικοδομήματός μας.
Σήμερα, είμαστε σε θέση να επιτελούμε πάνω από 10 παράλληλα έργα σε μηναία βάση..:

  • για τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και επιχειρήσεις,
  • με άκρως ειδικευμένα και πλήρως εξοπλισμένα κινητά συνεργεία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας,
  • τηρώντας ελάχιστους χρόνους απόκρισης και
  • αποκαθιστώντας βλάβες ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα σημεία του Μητροπολιτικού Δικτύου της χώρας.

Η ComboTech αναλαμβάνει και όλο το φάσμα των έργων που αφορούν σε οπτικές ίνες: από τη μελέτη και την αδειοδότηση του έργου, τη σύνδεση της οπτικής ίνας, μέχρι την πιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Ειδικότερα, οι εργασίες της ComboTech που αφορούν στις Οπτικές Ίνες αφορούν σε:

  • Μελέτες έργων εγκατάστασης οπτικών ινών
  • Εκσκαφές και χωματουργικά έργα, εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές
  • Διάνοιξη ορυγμάτων εξαιρετικά μικρού πλάτους («mini-trenching»)
  • Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδιώσεων, με την τεχνική εμφύσησης της ίνας (blown fiber) μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο της εγκατάστασης και διατηρώντας την ποιότητα σε υψηλό επίπεδο
  • Τερματισμό ίνας και διασύνδεση με την παροχή
  • Πιστοποίηση των υποδομών, με τελευταίας γενιάς εξοπλισμό μετρήσεων (OTDR-Power Meters).

Στείλτε μας email ή ακόμα πιο άμεσα, καλέστε μας στο 2110107000 και ρωτήστε μας πώς μπορούν οι λύσεις που παρέχουν σήμερα οι Οπτικές Ίνες να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες διαδικτύου και τηλεφωνίας της επιχείρησής σας.