Συντήρηση Δικτύων και Υποδομών

Με μία ομάδα τεχνικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών, η ComboTech παρέχει υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης σε:

    • επιχειρηματικές εγκαταστάσεις εταιριών
    • απομακρυσμένα τεχνικά σημεία
    • υποσταθμούς τηλεπικοινωνιακών κόμβων, καμπίνες και γενικότερα
    • σε οποιουδήποτε τύπου εγκαταστάσεις χρήζουν τακτικής συντήρησης και περιλαμβάνουν ενδεικτικά: ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, κλιματιστικά (πχ. A/C, θερμαντικά συστήματα), γεννήτριες, τηλεπικοινωνιακά συστήματα (πχ. σημεία τερματισμού γραμμών), δικτυακές εγκαταστάσεις (πχ: racks, servers, τερματισμούς συστημάτων οπτικής ίνας) κλπ.

Λειτουργώντας κυρίως βάσει συμβολαίου συντήρησης, αλλά και κατά περίπτωση, η ComboTech φέρνει σε πέρας τόσο τον προληπτικό έλεγχο των εγκαταστάσεων, προτείνοντας στον πελάτη τις βέλτιστες λύσεις για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων, όσο και τη διορθωτική επέμβαση σε αυτές, επιλύοντας προβλήματα, ακόμα και εντός προσυμφωνημένων χρόνων απόκρισης, αν η φύση και η δραστηριότητα του πελάτη το απαιτεί.

Είμαστε σε θέση να επέμβουμε παντού, σε όλη την Ελλάδα, με τοπικά συνεργεία που επιχειρούν είτε προγραμματισμένα, είτε κατ’ απαίτηση, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας.

Στείλτε μας email ή ακόμα πιο άμεσα, καλέστε μας στο 2110107000 και δείτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στη συντήρηση των εγκαταστάσεών σας.