Υποδομές

Η ComboTech ειδικεύεται στις εγκαταστάσεις, στις συντηρήσεις και στη διαχείριση βλάβεων στους τομείς των οπτικών ινών, των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των τηλεπικοινωνιακών κόμβων. Επίσης, έχει την δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της τεχνική υποστήριξη είτε κατά περίπτωση, είτε βάσει συμβολαίων συντήρησης.

H συμπόρευσή μας με τα νέα τεχνολογικά δεδομένα και η προσπάθειά μας να επιτελούμε τις εργασίες μας όσο το δυνατόν ταχύτερα, αλλά – κυρίως – αποτελεσματικά και αξιόπιστα, μας οδήγησε σε μία συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των υποδομών μας.

Έτσι, σήμερα είμαστε υπερήφανοι να έχουμε στη διάθεσή μας:


  • Ένα πανελλαδικό δίκτυο τεχνικών


  • Το λογισμικό CT Support


  • Ένα σύστημα προγραμματισμού εργασιών


  • Έναν πλήρη μηχανισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο